📣ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์ตัวจริง โครงการ วมว. ศูนย์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 📣สำหรับผู้ที่ได้เป็นตัวจริงยืนยันสิทธิ์ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น.

ชื่อ-ชื่อสกุล โรงเรียน เด็กชายพงศกร ชัยสิทธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช เด็กหญิงขวัญจิราภรณ์ สุขเกษม เบ็ญจะมะมหาราช เด็กหญิงปริณดา แสงสุวรรณ ลือคำหาญว…

อ่านต่อ

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

📢📢ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม📢📢 👏👏 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบสองเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน…

อ่านต่อ