📣ประกาศแจ้งแนวทางการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้ารับการมอบตัวและทำสัญญา นักเรียนโครงการ วมว. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 โดยมีข้อกำหนดก่อนการทำสัญญาดังนี้

📣ประกาศแจ้งแนวทางการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้ารับการมอบตัวและทำสัญญา นักเรียนโครงการ วมว. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้อง Sc.138 ตึกวิจัยวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีข้อกำหนดก่อนการทำสัญญาดังนี้

1.ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองทุกคนเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเข้ามอบตัวนักเรียนโครงการ วมว.
2.ตรวจวัดไข้ก่อนเข้ามอบตัวนักเรียนโครงการ วมว.
3.ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนมอบตัวนักเรียนโครงการ วมว.
4.หากมีไข้หรือกลับจากต่างประเทศ น้อยกว่า 14 วัน ขอความอนุเคราะห์งดเข้าห้องประชุมมอบตัวนักเรียนโครงการ วมว.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *