📢ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์ นักเรียนโครงการ วมว. ศูนย์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 30 คน ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์ นักเรียนโครงการ.วมว. ศูนย์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 30 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ที่ชื่อ-ชื่อสกุลโรงเรียนเดิม
1เด็กชายพงศกร ชัยสิทธิ์เบ็ญจะมะมหาราช
2นางสาวญาณิศา เจริญพรเบ็ญจะมะมหาราช
3นายภควัฒน์พงษ์ วงศ์วรรณวัฒนาเบ็ญจะมะมหาราช
4เด็กหญิงขวัญจิราภรณ์ สุขเกษมเบ็ญจะมะมหาราช
5เด็กชายนฤภัททร์ สินชุมเบ็ญจะมะมหาราช
6เด็กหญิงปริณดา แสงสุวรรณลือคำหาญวารินชำราบ
7นายชุติวัต พัฒนจักรลือคำหาญวารินชำราบ
8เด็กชายภูตะวัน ทองกลมเขื่องในพิทยาคาร
9เด็กหญิงปิยมาศ จันทองมัธยมตระการพืชผล
10นางสาวศศิรดา ชาววังเบ็ญจะมะมหาราช
11นายก้องกิดากร อ่อนสุวรรณาสตรีสิริเกศ
12เด็กหญิงจุฑากานต์ ผิวทนกันทรลักษ์วิทยา
13เด็กชายณัฐกานต์ สามิตรกันทรลักษ์วิทยา
14นายธนาธิป ช่างเจรจากันทรลักษ์วิทยา
15เด็กชายพศิน นิลธนาปกรณ์เบ็ญจะมะมหาราช
16เด็กหญิงธันย์ชนก นะชาขอนเเก่นวิทยายน
17เด็กหญิงพุทิตา ยางงามลือคำหาญวารินชำราบ
18นายหทัย​ณรงค์​ นวล​พงษ์​มัธยมตระการพืชผล
19นางสาวปวีณอร แดงเดื่อสตรีสิริเกศ
20เด็กหญิงอรุณรัศมี สัตนาโคลือคำหาญวารินชำราบ
21เด็กหญิงทิพย์ปิยะดา ใจดีลือคำหาญวารินชำราบ
22นางสาวปิยาพร แดงเดื่อสตรีสิริเกศ
23เด็กหญิงนภสร สมบูรณ์สตรีสิริเกศ
24เด็กชายภูดิศ ทัดเทียมศรีสะเกษวิทยาลัย
25นายกณาธิป ชาวเมืองปักษ์สุรวิทยาคาร
26เด็กชายธนกฤต บุญเรืองเบ็ญจะมะมหาราช
27นางสาวณิชา วัฒนพฤกษชาติสตรีสิริเกศ
28เด็กชายชนวีร์ ประจันทร์กันทรลักษ์วิทยา
29เด็กหญิงนงลักษณา สานนท์นารีนุกูล
30นายศักชัช เห็นสุขสุรวิทยาคาร

📣📣ทั้งนี้ขอให้มารายงานตัวและทำสัญญาเป็นนักเรียน โครงการ วมว.ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Sc.138 ชั้น1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *