📢ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์ นักเรียนโครงการ วมว. ศูนย์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 30 คน ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์ นักเรียนโครงการ.วมว. ศูนย์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน…

อ่านต่อ