📣ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เพิ่มเติม(ครั้งที่1) โครงการ วมว. ศูนย์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น.

ชื่อ-ชื่อสกุลโรงเรียนเดิม
เด็กชายพศิน นิลธนาปกรณ์เบ็ญจะมะมหาราช
เด็กหญิงธันย์ชนก นะชาขอนเเก่นวิทยายน
เด็กหญิงพุทิตา ยางงามลือคำหาญวารินชำราบ
นายหทัย​ณรงค์​ นวล​พงษ์​มัธยมตระการพืชผล
นางสาวปวีณอร แดงเดื่อสตรีสิริเกศ
เด็กหญิงอรุณรัศมี สัตนาโคลือคำหาญวารินชำราบ
เด็กหญิงทิพย์ปิยะดา ใจดีลือคำหาญวารินชำราบ
นางสาวปิยาพร แดงเดื่อสตรีสิริเกศ
เด็กหญิงนภสร สมบูรณ์สตรีสิริเกศ
เด็กชายภูดิศ ทัดเทียมศรีสะเกษวิทยาลัย

ทั้งนี้โครงการ วมว. เรียกลำดับสำรองลำดับที่ 17– 22 โดยให้ผู้ปกครอง หรือนักเรียนส่งแบบตอบรับการมอบตัวและทำสัญญาไปที่ สำนักงานโครงการ วมว. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรสาร. 0-4535- 3422 หรือ E-mail sciusubu@gmail.com ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น.

ดาวน์โหลดแบบตอบรับการมอบตัวและทำสัญญา (โครงการ วมว.)ได้ที่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *