📣ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์ตัวจริง โครงการ วมว. ศูนย์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 📣สำหรับผู้ที่ได้เป็นตัวจริงยืนยันสิทธิ์ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น.

ชื่อ-ชื่อสกุลโรงเรียน
เด็กชายพงศกร ชัยสิทธิ์เบ็ญจะมะมหาราช
เด็กหญิงขวัญจิราภรณ์ สุขเกษมเบ็ญจะมะมหาราช
เด็กหญิงปริณดา แสงสุวรรณลือคำหาญวารินชำราบ
นายชุติวัต พัฒนจักรลือคำหาญวารินชำราบ
เด็กชายภูตะวัน ทองกลมเขื่องในพิทยาคาร
เด็กหญิงปิยมาศ จันทองมัธยมตระการพืชผล
นายก้องกิดากร อ่อนสุวรรณาสตรีสิริเกศ
เด็กหญิงจุฑากานต์ ผิวทนกันทรลักษ์วิทยา
เด็กชายณัฐกานต์ สามิตรกันทรลักษ์วิทยา
นายธนาธิป ช่างเจรจากันทรลักษ์วิทยา

ทั้งนี้ให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนส่งแบบตอบรับการมอบตัวและทำสัญญาไปที่ สำนักงานโครงการ วมว. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรสาร. 0-4535- 3422 หรือ E-mail sciusubu@gmail.com ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *