โครงการ วมว. โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชมชยจากการประกวดโครงงานระดับประเทศ

cut out nano

จากการส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมในงาน”การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั้งที่ 6″ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2558 ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพ ในระดับมัธยมศึกษา โดยมีโรงเรียนต่างๆส่งโครงงานเข้าประกวด จำนวนทั้งสิ้น 86 โครงงาน

โครงการ วมว. โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งเข้าประกวด จำนวน 2 โครงงาน คือ

1.โครงงานการศึกษาปรียบเทียบผลของนาโนซิงค์ออกไซด์ที่นำเข้าทางรากและปากใบต่อการเจริญเติบโตและปริมาณธาตุสังกะสีในต้นถั่วงอก โดยนักเรียนชั้น ม.4 คือ นางสาวชฎาวรรณ  คำด่าง  นางสาวพัชราภา  ศรีโชค และนางสาวศิริรัตน์  กันหาวัน

2.โครงงานแผ่นปิดแผลจากกาวไหมนาโน โดยนักเรียนชั้น ม.4 คือ นางสาวชุติมา  พิมพ์พงษ์ นางสาวกฤชญาภา ทานะขันธ์ และนางสาวญาณิศา  บุตรมาศ

ผลการประกวดได้รับรางวัลชมเชย ในโครงงานการศึกษาปรียบเทียบผลของนาโนซิงค์ออกไซด์ที่นำเข้าทางรากและปากใบต่อการเจริญเติบโตและปริมาณธาตุสังกะสีในต้นถั่วงอก พร้อมรับเงินรางวัล link

ภาพรางวัล2
ภาพการประกวด2
ภาพการประกวด1
ภาพรางวัล1

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *