ประกาศผลสอบรอบสอง โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2562


ประกาศผลสอบรอบสอง โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย” (โครงการ วมว.) ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดประกาศ คลิกลิ้งค์ 

1.ประกาศผลสอบรอบสอง-ปี-2562

2.รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือก-และกำหนดการรายงานตัว

3.แบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา-ตัวจริง (หมดเขตยืนยันสิทธิ์ตัวจริง วันที่ 1 มี.ค.62 เวลา 16.30 น.)

4.แนวทาง-หลักเกณฑ์นักเรียนโครงการ-วมว.

5.ขอดูคะแนนรอบสอง